JASIKOVO–May 2000..

JASIKOVO–May 2000..

JASIKOVO - MAY 2000

Jasikovo, maj 2000, slike koje sam tada slikao analog-film kamerom. Prve slike o Jasikovu

i okolina Jasikova. Ima nekih izmena samog sela a ima i nekoliko njih koji dana nisu sa nama.

 

https://plus.google.com/u/0/photos/116722993080592421923/albums/5989099665424626401

Kliknite na web adresu ili na sliku da bi otvorili album u gugl plas!!                Ljuba  ILIC.  2014..

Click on the picture or web adres..!!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *